Nekega dne je padal dež. Z dreves so padale kapljice. Mimo je priskakljal zajček.

Na svoji tački je začutil nekaj mokrega. Mislil je, da je to voda, ki jo pije vsak dan. Mamo je vprašal, zakaj ima mokro tačko. Rekla mu je, da je to dež. “Nikoli še ga nisem videl,” je rekel zajček.

Začel je skakati po lužah in se veselil dežja. Naslednji dan je komaj čakal, da bo spet deževalo.

Gaja Veberič, 2. b

Mentorica: Romana Lazar